Handledarbesök och predikan

Församlingsbesöken är en av de viktigaste delarna i mitt nuvarande uppdrag. Jag står till förfogande för besök för predikan i gudstjänster, undervisning i ledarsamlingar, församlingsaftnar eller för bibelstudier. Jag har bred erfarenhet av att vara verksam inom kyrkor av olika karaktär och inom de flesta kristna traditioner.
Kanske finns det behov av motivationsföreläsningar i er organisation eller i företaget? I samråd kan vi finna ämnen som är av betydelse på det området.

Kostnaden för ett besök följer de rekommendationer som finns inom frikyrkan (Praktikan) om vi inte kommer överens om något annat. Du kan kontakta mig via e-mail så kan vi komma överens om en lämplig tidpunkt etc. Då kan du även få information om arvoden och ekonomi.