Redskap för förändring

En bra konsultinsats bygger på ett förtroendefullt samarbete. Vi behöver göra en gemensam granskning av vilka behov som vi behöver möta och därefter utforma en plan som vi gemensamt tror på. Olika situationer och uppdrag kräver olika verktyg. I stället för att erbjuda ett redan fastställt paket söker DREEMS att samarbeta för att komma med en unik lösning för varje unik situation, och strävar efter att alla deltar i samtal och utvärdering så att det uppstår en öppenhet för förändring.
Det finns många sätt på vilket det här kan ske, och här är en lista över de erfarenheter jag har av att jobba med ledargrupper i förändringsprojekt.

- Utvärdering av kommunikation och relationer
- Relationsbyggande veckoslutskurser
- Ledarseminarier
- Motivationssamlingar
- Gåvoupptäckande
- Församlings- och organisationsprofiler

Vid ett personligt sammanträffande kan vi gemensamt samtala om de här frågorna.