Handledning

Din kyrka eller organisation har många områden där det kan vara av stort värde att med hjälp av en utomstående betraktare söka nya lösningar, göra utvärderingar och formulera en plan för förändring. Jag finns till förfogande som bollplank, idégivare och vän för dig och din ledargrupp som söker att ta sig genom en förändringsprocess. Jag tror det är sant att säga att "ständig förändring har kommit för att stanna", men är också av erfarenhet medveten om att förändringar kan skapa mycket av oro och frustration i en organisation om det inte sker på på ett genomtänkt sätt.
som handledare kan jag även hjälpa till med genomförande, tolkning och tillämpning av församlingsanalyser enligt NFUs metodologi.

Med min hjälp kan du erbjuda dina medarbetare en pågående undervisning/träning för dig, ditt team eller de anställda på en rad områden, till exempel:
- Förändringsarbete
- Relationsbyggande ledarskap
- Utveckling av individuella gåvor och tjänster
- Organisationslärande
- Fördelen av att formulera rätta frågor
- Kundservice
- Församlingsanalys och handlingsplan
m.m.

En ledare behöver ha kontakt med andra i samma situation för sin personliga utvecklings skull. De utmaningar som ledarskap alltid innebär kräver att man står stabilt förankrad i verkligheten. Ett vägledande mentorskap kan vara av stor betydelse för att det ska fungera för dig personligen. Mentorn (vägledaren) fungerar som en utomstående reflektor, en person som hjälper dig att vandra genom de frågeställningar som du anser mest betydelsefulla för att uppnå dina mål och tackla problemen i ditt liv och din uppgift på det mest produktiva och positiva sätt tänkbart. Mentorn behöver inte nödvändigtvis vara tränad inom de speciella arbetsuppgifter du själv har, men kan erbjuda stöd och råd i olika situationer utifrån sin egen livserfarenhet.
Det är viktigt för en mentor att se sig själv i en process av växt, i vilket hans eget helande och växande äger rum i samverkan med dig i processen. Hans uppgift är således inte att komma med de färdiga svaren, men att vandra tillsammans med dig.