Coaching

Coaching (träning) innebär att man bli involverad i en mycket aktiv uppgift, genom att stödja och samarbeta för att hjälpa en arbetare att uppnå en större grad av effektivitet inom sitt verksamhetsområde. Coaching bygger på erfarenheter och kunskap som en coach har inom det speciella området.
Kunskapen som en coach besitter ställs till förfogande för en ledare för att hjälpa denne att bättre kunna överblicka behoven hos medarbetare och i organisationen genom att fokusera på rätt frågeställning.
I en ideell organisation, en kyrka eller missionsorganisation samverkar vi ofta med människor som ger av sin fritid för att vara engagerade i arbetet. Det är en stor potential som vi kan ha stor hjälp av. Samtidigt visar senare tiders forskning att det ofta är dessa personer som löper extra stor risk till utmattningsdepressioner. Deras bränsle, personligt engagemang, är också det som kan innebära störst "explosionsrisk". Jag vill försöka att lägga fast en livstil enligt 8-8-8, d.v.s. en positiv balans mellan arbete, vila och fritid.