Pilgrimskap och efterföljelse

Pilgrimskap


Pilgrimskap har hög aktualitet allt eftersom sökandet efter en hållbar andlighet ökar. Pilgrimens livstil beskriver vad många önskar och söker i sin gudsrelation. En pilgrim, levande och fullt med i sin samtid, men också med siktet inställt på det eviga vandrar genom livet. Det är inte turistens rusande genom tillvaron i jakt efter upplevelser, men snarare den stilla meditativa iakttagaren som är bilden.
En pilgrimsledare leder på Jesu sätt: "kom så går vi tillsammans"! Hans förebildlighet är att visa sig i livet, med dess svårigheter, risker och utmaningar och söka att gestalta ett moget ledarskap. Det är inte macho, det är inte succé till varje pris. Det handlar snarare om att vara en medvandrare.

Esse


Att vara i sitt "esse" - sitt vara är ett positivt omdöme som kan användas om våra vardagsliv. "Nu är du verkligen i ditt esse" - betyder att någon tycks ha hittat hem, funnit en vila i sin livssituation, en förlösning av inneboende gåvor och förmåga. Genom Essemateriale prövar vi att ge ett konceptuellt innehåll åt de här tankarna. Hur ser det ut när en församlings alla medlemmar "är i sitt esse"? Blir det en frisk påverkan på våra relationer, vår hälsa, vår evangelisation etc. Jag är övertygad om att det förhåller sig på det sättet.