Ny andlighet


Ny andlighet


Genom personlig vänskap med prästen Ole Skjaerbaeck Madsen i Danmark kom jag i slutet av 90-talet i kontakt med I Mesterns Lys - den lärjungaskapsrörelse som riktar sig mot människor i nyandliga miljöer. Genom Ole´s föredöme och arbetssätt har jag själv kommit att betrakta mina medmänniskor inom de nyreligiösa sammanhangen på ett annorlunda sätt. Jag har tyvärr mest haft den avvärjande gesten som min primära reaktion. Därför har ingen dialog uppstått. Jag blev först medveten om detta problem när Ole framhöll för mig motsägelsefullheten i min egen livsstil: "du tycker det är helt OK att ge all kraft, tid och resurs till att söka nå den materialistiska, gudsfrånvända skandinaven med evangeliet, trots att han förklarar att han inte har den minsta tro på en andlig verklighet. Men om någon dyker upp och säger: jag tror det finns en andlig verklighet och jag vill gärna få kontakt med den, då stegrar du dig och ser demoner i varje hörn!"
Jag tvingades erkänna min fördomsfullhet. Precis så förhöll det sig och jag har sedan dess fått företa en resa för att förändras till en ny öppenhet, där lyssnande och respekt har kommit att bli kompletteringar.

Karismatik


Det är den karismatiska kristendomstypen som är den snabbast växande runt om i världen idag, den som är öppen för övertygelsen om att Gud genom den helige Ande är verksam i människors vardagsliv nu. Det handlar om andlighet med engagemang, en levande tro på gudomliga ingripanden i vardagslivet, om förbönens och tillbedjans roll i gudsrelationen. Jag mötte den karismatiska förnyelsen som ung pastor i slutet av 1960-talet och det kom att få en stor betydelse för mig och min kristendomsuppfattning, Den församlingssyn som växte fram för mig handlade om gemenskap, närhet, gåvor i funktion. Det blev också för mig ett medvetande om att vi alla som lemmar i Kristi Kropp tillhör varandra och ska tjäna varandra, var och en med den nådegåva som vi har fått.