Preacher Man reflekterar

En "ny" enhet?

Från Nyhemsveckan rapporteras om att "de karismatiska samfunden" mötts till en djupare enhet med Ulf Ekman, Jack-Tommy Ardenfors och Hans Weinbroth som framträdande ledargestalter, och med en förhoppning om att det ska vara slut på en tid då enhet visar sig i att kristna klättrar upp på stegar och talar om enhet och sedan kryper ner i sina hålor igen.
Det är naturligtvis intressant att se Pingst och närstående rörelser bearbeta de frågor som mer än några plågar just pingströrelse-sammanhangen i världen; splittringen. Det klimat som rått inom Pingst har historiskt varit ett hårdhänt handskande med relationerna där dogmerna ofta gått före allt annat.
Samtidigt undrar vi andra som med den karismatiska väckelsen som rottrådar i livet, vad dessa karismatiska samfund står för och representerar. Ulf E.s beskrivning av att det var rätt att säga vad man sa på 80-talet för att trosförkunnelsen skulle få komma fram, men "nu vill Gud enhet" (som om han ändrat sig!) vilket antyder att Han skulle kunna ändra sig igen. OAS-rörelsen representerar ett ganska smalt spår inom Svenska Kyrkan och EFS och så har vi Pingst. Men var det inte så att den karismatiska förnyelsen på 70-talet bars av en stark enhetsvision? Var det inte så att samfundstänkandet gick mot ett slut redan då? Är det inte så idag att enhetsvisionerna är betydligt starkare utanför dessa "karismatiska samfund" än inom dem? Har inte både EFK och de samtal som nu pågår mellan Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan en från samfundsetiketter befriad ton som inte ännu nått in i exempelvis Pingst? Måste man göra ett monopol av enheten nu också? En del av oss som känner att en Livets Ord-frizon är ganska skön att få finnas med i skulle nog gärna vilja höra om...

- enmansledarskapet i L.O. nu får ökad acceptans i de andra sammhangen också. För en del som farit illa kan det vara viktigt att veta. Sprider sig "apostlarna"?
- beslutsformer kommer att gå från medinflytande till stiftelser där pastorer med släkt har ensam äganderätt till församlingar och kyrkobyggnader
- okritisk Israel-support är den enda "karismatiska" vägen, och de som tycker annorlunda betraktas som avfällingar
- svartmålning av sådana som blivit sektoffer, som kallas "avhoppare" från L.O. sprider sig och blir gängse bland karismatiker

....innan vi ropar hej och hoppar över bäcken. Men som det konstaterades i Dagens artikel: "Nu är det helt OK för en pingstförsamling att kalla Ulf Ekman som talare till konferenser!"- och se det är ju viktigt det. Viktigt för Guds Rikes utbredande, eftersom Jesus sa: ...gå därför ut i hela kristenheten och ordna konferenser...och jag är med er!"