Preacher Man reflekterar

Ora et Labora...skolan

Enligt tidningen Dagen:
Plymouthbröderna kan starta friskola
Länsrätten har gett grönt ljus för Plymouthbröderna att starta friskola i Långared i Hylte kommun.
Länsrättens dom grundar sig på att bolaget Laboraskolan AB lovat att följa gällande läroplan och att skolan ska vara öppen för alla, uppger TV 4 Nyheterna Halland. Bolagets styrelsemedlemmar tillhör Plymouthbröderna, som ofta beskrivs som en kristen sekt.
Skolverket har tidigare sagt nej till Laboraskolans begäran att få starta friskolor. Verket ansåg då att församlingens slutenhet inte gick att förena med skolans mål och värdegrund. Men Skolverket ändrade sig när bolaget anställde en ny, utbildad rektor.


Kunskapen bland myndigheter om hur sekter utnyttjar friskolorna i sina sammanhang verkar närmast monumental. Är det verkligen möjligt att någon på Skolverket tror att en utbildad rekor "makes the difference"? Var hämtar dessa myndigheter information om hur sekter ser på möjligheten till indoktrinering, billig arbetskraftsanvändning och ökad slutenhet genom att använda sig av en form av skolverksamhet som i stängda miljöer? Om de satte sig in i frågan skulle flera friskolor, exempelvis den som drivs av KCS och denna nya Laboraskola aldrig få en chans att få tillstånd. Är man från Skolverket helt omedveten om att Plymothbröderna anses som en av Sveriges mest slutna, och därmed mest riskfyllda sekter?

Eller är det så här? Har Skolverket en "hidden agenda"? Har man tänkt så här: Vi ger tillstånd till riktigt otrevliga sekter och slutna grupper att driva friskolor, så att vi sedan kan hopa riktigt obehagligt bevismaterial mot friskoletanken i allmänhet och därmed få med oss den stora majoriteten mot att vi i Sverige över huvud taget ska få bedriva friskoleverksamhet? Man undrar...men det är ett högt spel. Långvariga depressioner, PTSD-symptom, psykiskt lidande, familjesplittring och självmord är påtagliga risker som drabbar människor i sekter. Därför borde aldrig Laboraskolan eller andra liknande ens komma i närheten av möjligheten att få starta skolor. Det är en aning cyniskt mot offren!